Zeleni občinski proračuni

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in Ministrstvo za okolje in prostor RS sta združila sile in pri projektu Ozelenjevanje občinskega proračuna. Z njim želijo do konca leta 2017 usposobiti lokalne skupnosti za prehod v zeleno, z viri gospodarno in nizkoogljično gospodarstvo in trajnostno družbo. Zato so se odločili za zeleno reformo občinskih proračunov. Namen te reforme je prilagoditev vseh javnofinančnih postavk, bodisi na prihodkovni ali odhodkovni plati. Zajema spodbude za zelene investicije, zeleno javno naročanje, reformo davčnega sistema, odpravo okolju škodljivih subvencij… Več o projektu si lahko preberete tukaj.