148 milijonov evrov v Skladu za blaženje podnebnih sprememb

Sklad za podnebne spremembe v letu 2019 uvaja nov način porabe sredstev za podjetja, ki bodo vlagala v trajnostno mobilnost in s tem nizkoogljično gospodarstvo. Na voljo so subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju nakupa vozil na vodik in električni pogon. Med upravičenci bodo po novem prav vse občine.

Višina finančnih sredstev za leto 2019, ki jih bo sklad namenil za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, je okoli 148 milijonov evrov. Namenili jih bodo še podpori biotske raznolikosti, programom odprave posledic naravnih nesreč, raziskavam in razvoju inovacij na področju podnebnih sprememb.

Več si lahko preberete tukaj.