5 najbolj “zelenih” držav na svetu po indeksu EPI

Bienalni indeks okoljske uspešnosti (ang. Environmental Performance Index) vsaki dve leti oceni in razvrsti države glede na njihove trajnostne prakse.

Raziskovalci ameriških univerz Yale in Columbia vsaki dve leti pripravijo indeks okoljske uspešnosti (ang. Environmental Performance Index) držav. Poročilo posamezne države oceni ter medsebojno razvrsti glede na 19 ključnih dejavnikov, s katerimi znanstveniki izmerijo “zelenost” države. Primerjana področja med drugim vsebujejo indikatorje kot so kakovost zraka, dostop do pitne vode, biotska raznovrstnost ter emisije ogljikovega dioksida (CO2).

Leta 2014 je bilo ocenjenih 178 držav, najbolje pa se je odrezalo sledečih pet:

1. Švica

Pogled na goro Matterhorn. Foto: Transformer18, Flickr

Pogled na goro Matterhorn, Švica. Foto: Transformer18, Flickr

Švica je iz leta v leto deležna hvale za njeno osredotočenost na okolje. Pomemben faktor pri izjemni “zelenosti” Švice je zagotovo tudi  vladna politika zaračunavanja visokih stroškov upravljanja z odpadki in vodo, kot tudi strogega uveljavljanja okoljskih dajatev. Švica je tudi izjemno privlačna država za kolesarjenje.

Švicarji plačajo 1€ za vsako vrečo smeti ki jo odvržejo, kar doprinese k okoljski zavednosti prebivalstva.

2. Luksemburg

Grund ob reki Alzette, Luksemburg. Foto: Yoo Chung, Wikimedia

Grund ob reki Alzette, Luksemburg. Foto: Yoo Chung, Wikimedia

Ta majhna in uspešna država je osredotočena, da ostane “zelena” z državnim načrtom za trajnostni razvoj, ki temelji na zmanjševanju potrošnje energije ter količine proizvedenih odpadkov. Od leta 2008 so luksemburžani zmanjšali količino odpadkov za znatnih 28%, njihovi cilji pa so še precej ambicioznejši.

Zaščita narave ter biotske raznolikosti je ena izmed glavnih prioritet. Luksemburg posveča veliko pozornosti izobraževanju javnosti ter razvoju novih strategij za obvarovanje divjih živali.

3. Avstralija

Whitehaven beach, Avstralija. Foto: Damien Dempsey, Wikipedia

Whitehaven beach, Avstralija. Foto: Damien Dempsey, Wikipedia

Avstralija je šesta največja država na svetu. Kar 91% njene površine prerašča avtohtona vegetacija, v to število pa so vštete tudi puščave, ki so sicer redko poraščene.

Avstralska vlada je sprejela sklad za zmanjšanje emisij (ang. Emissions Reduction Fund), s katerim želi zmanjšati emisije toplogrednih plinov tako, da spodbuja lastnike zemlje, podjetja, zvezne in lokalne uprave, organizacije ter posameznike k uporabi okolju prijaznih praks in tehnologij.

4. Singapur

Parkroyal on Pickering hotel, Singapur. Foto: Erwin Soo, Flickr

Parkroyal on Pickering hotel, Singapur. Foto: Erwin Soo, Flickr

Ta država v jugovzhodni Aziji je polna prečudovitih parkov in zelenih javnih prostorov. To sovpada z neomajnim trudom vlade k neprestanemu izboljševanju ekološkega profila Singapurja. Za spodbujanje čistejših tehnoloških rešitev je podjetjem na terenu na voljo tudi vladna pomoč.

V obdobju petih let bo vlada Singapurja investirala več kot milijardo dolarjev za podporo raznolikih programov za trajnostni razvoj. Glavna cilja iniciative sta izboljšana energetska učinkovitost ter učinkovita poraba vode.

5. Češka

Jutro v Pragi, Češka. Foto: Roman Boed, Flickr

Jutro v Pragi, Češka. Foto: Roman Boed, Flickr

Država na petem mestu vas je morda presenetila, sploh če vzamemo v obzir, da je Češka v zadnjih 20 letih doživela precejšnjo gospodarsko rast. Da bi ob rasti zagotovili tudi višji standard bivanja ter visoke okoljske standarde, so v vladi leta 2004 sprejeli celovito strategijo za trajnostni razvoj, ter jo leta 2010 posodobili.

Češka daje velik poudarek na okolju prijazen turizem. Tako morajo biti vsi ponudniki turističnih storitev certificirano “zeleni”, regulacijo pa izvaja ministrstvo za okolje.


Povzeto po Goodnet.org

Slovenija zasedla 15. mesto

Blejsko jezero, Slovenija. Foto: James Southorn, Flickr

Blejsko jezero, Slovenija. Foto: James Southorn, Flickr

Slovenija je zasedla 15. mesto, tik za Islandijo ter pred Novo Zelandijo. Naša dežela spada med biotsko najbolj raznolike države na svetu, kar je razvidno tudi v oceni raziskovalcev. Dobra umestitev podpira predstavo zelene države, ki si jo Slovenija želi v svetu uveljaviti tudi z blagovno znamko I feel Slovenia.

“Slovenija svojih zelenih naravnih bogastev ne jemlje za samoumevna in jih želi ohraniti za zanamce. Zeleni, ekološki, trajnostni in odgovorni turizem, ki ga razvija Slovenija, zaobjema vse poglede trajnostnega razvoja.” — Slovenia.info