Avtobuse bodo po novem poganjali odpadki

Pred nekaj meseci, je po britanskih cestah zapeljal prvi avtobus na biometan.

»Bio avtobus« deluje na plin biometan, ki nastaja pri čiščenju odplak in odpadkov hrane. Ob uporabi biometana se proizvede bistveno manj emisij kot ob uporabi običajnih dizelskih motorjev, prav tako pa biometan spada med obnovljive in trajnostne vire energije.

Avtobus bo lahko z polnim tankom prevozil 186 kilometrov. Za poln tank  bo potrebno predelati letno količino odpadkov petih ljudi. Avtobus je v lasti podjetja Bath Bus Company, uporabljali pa ga bodo za prevoz potnikov med mestom Bath in letališčem Bristol.

Vozila s plinskim pogonom imajo pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti zraka v mestih v Veliki Britaniji, vendar pa je podjetje Bath Bus z »Bio avtobusom« naredilo še korak naprej, saj se avtobus dejansko napaja iz odpadkov ljudi, ki živijo v lokalnem območju, precej verjetno tudi z odpadki tistih, ki se vozijo s samim avtobusom.

Bristol čistilne naprave, letno predelajo približno 75 kubičnih metrov odplak in  približno 35 tisoč ton živilskih odpadkov zbranih iz gospodinjstev, trgovin in od proizvajalcev hrane. Skozi anaerobno predelavo se tako letno pridobi 17 kubičnih metrov biometana, kar pa je enakovredno zadovoljevanju potreb po energiji za 8500 domov.

Celoten proces kot tudi avtobus nam kažeta, da so človeški in živilski odpadki dragoceni trajnostni viri energije. Hrano, ki ni primerna za prehrano ljudi, je treba ločeno zbirati in reciklirati z anaerobno predelavo v zeleni plin, ne pa jo pustit na odlagališčih in sežigalnicah.