BTC in poslovni model Ekoindeks

Družba BTC je v sklopu projekta Misija zeleno predstavila svoj poslovni model Ekoindeks. Z njim vrednotijo vplive delovanja družbe BTC na okolje. Sistem so ob zavedanju pomena družbene odgovornosti – kamor spadajo tudi vse okoljske aktivnosti – začeli razvijati že pred leti, letos pa je dobil priznanje za najinovativnejši poslovni model.

Zasnovan je tako, da deluje dolgoročno in spodbuja trajnostni razvoj. Vsebinski sklopi projektov, vključenih v ocenjevanje, so racionalna raba vode in energije, zagotavljanje varnosti, urejanje prometa, skrb za odpadke, družbeno odgovorna ravnanja. Ekoindeks družbe BTC iz leta v leto narašča.

Ekoindeks vključuje vse elemente akcijskega načrta družbe, ki vplivajo na trajnostni razvoj v posameznem letu. Aktivnosti se vrednotijo po treh merilih: vpliv na širšo družbo, vpliv na družbo BTC in glede na zahtevnost aktivnosti.