Dan prekoračenja Zemljinih virov letos že 13. avgusta

Earth Overshoot Day

Dan prekoračenja Zemljinih virov ali po angleško Earth Overshoot Day je dan v letu, na katerega smo potrošili toliko naravnih virov in ekoloških dobrin, ki jih Zemlja letno še lahko regenerira. Letošnji Earth Overshoot Day se je zgodil 13. avgusta. S trenutno potrošnjo bi tako potrebovali 1,6 Zemelj, če bi želeli regenerirati naravne vire in dobrine, ki jih bomo porabili letos.

Kaj pravi Global Footprint Network?

Organizacija Global Footprint Network (GFN) opozarja, da bo strošek takšnega ravnanja v prihodnosti visok – pomanjkanje vode, hrane, energije in naravnih virov. Dan prekoračitve Zemljinih virov je torej dan, ko človekovo povpraševanje po sadju, zelenjavi, mesu, ribah, lesu, bombažu in kisiku preseže količino, ki jo zemeljski ekosistemi lahko obnovijo v času enega leta. V jeziku ekonomije lahko rečemo, da črpamo z glavnice planeta, namesto da bi živeli od letnih obresti. Ta prekoračitev vodi do izčrpavanja naravnega kapitala Zemlje in kopičenja ogljikovega dioksida v zraku.

Lanski dan prekoračenja Zemljinih virov se je zgodil 19. avgusta, kar je šest dni kasneje kot letos, kar pomeni, da zemeljski kapital trošimo vedno hitreje. Samo v ZDA pa je letošnji dan prekoračenja 14. julij, kar je cel mesec pred globalnim povprečjem.

Po izračunih GFN bomo s trenutnim trendom rasti potrošnje do leta 2030 porabili že za dve Zemlji obnovljivih virov na leto. Alarmantno je dejstvo, da bi tudi ob uspešni uresničitvi plana ZN (o zmanjšanju ogljične onesnaženosti do leta 2030 za 30 odstotokov) še zmeraj prekoračili letno sposobnost Zemljine regeneracije oziroma le prestavili dan prekoračitve na 16. september 2030.

Zavedanje

Ob trenutni količini ogljikovega dioksida v zraku bi za njegovo absorpcijo potrebovali dvakrat več gozdnatih površih, kot jih planet trenutno premore. Dejstvo, da se gozdovi vztrajno krčijo zaradi potreb lesne industrije, ni opogumljajoče. Nekoliko bolj optimistični so izsledki raziskave GFN in podjetja Tetra Pak, v kateri so ugotovili, da bi 86 odstotkov ljudi izbralo bolj zeleno oz. eko embalažo, če bi vedeli, da bi s tem zmanjšali vplive na okolje. Istočasno pa jih je le 41 odstotkov odgovorilo, da se “močno zavedajo” omejitev naravnih virov, kar je zaskrbljujoče, istočasno pa ponuja še veliko prostora za izobraževanje. Raziskava je bila sicer izvedena le med prebivalci ZDA.