Elektronski odpadki – smeti 21. stoletja

Iz poročila Združenih narodov je mogoče sklepati, da se bo do konca leta 2018 nakopičilo za kar 50 milijonov ton elektronskih odpadkov. Glede na izjemno hiter razvoj elektronskih naprav, v smislu zmogljivosti in hitrosti, nas ne sme čuditi stalna rast prodaje in s tem uporabe novih in novih proizvodov. Raziskave kažejo, da približno polovica uporabnikov le-teh, ne ve kaj naj stori s starimi, ki jih ne uporabljajo več. Skoraj nemogoče je verjeti, da so poleg teh zavržene mnoge elektronske, ki niso bile uporabljane prav nikoli.

Večina jih tako konča na odlagališčih, veliko pa žal pa tudi v oceanih. Znanstveniki in poslovneži, predvsem pa ekologi zato predlagajo izdelavo naprav z daljšo življenjsko in uporabno dobo. Obenem spodbujajo podjetja k procesu načrtovanja novih naprav tako, da se bo že vnaprej vedelo kako napravo nadgraditi ali popraviti, reciklirati in ponovno uporabiti.

Mnoga podjetja, ki proizvajajo elektronske naprave, že aktivno delujejo na področju osveščanja uporabnikov, kot tudi na področju proizvodnje, saj načrtujejo in trajnostno snujejo načine uporabe oz. nadgradnje. Še posebej aktivni so pri izbiri materialov, ki jih uporabijo pri izdelavi elektronske naprave.

Vir: Sustainable Brands