Energetika Ljubljana premogovne kotle TE – TOL prilagaja novim emisijskim vrednostim

Investicija v nižanje emisijskih vrednosti dušikovih oksidov, žveplovega dioksida in prahu v treh premogovnih kotlih v TE-TOL, je posledica zahtev predpisanih v Direktivi o industrijskih emisijah (IED). Do julija 2020 je namreč potrebno vrednost emisij občutno znižati.

Naložba se je pričela izvajati v začetku leta z izvedbo dodatnih meritev in pripravo projektne dokumentacije. Vgradnja sistema SNCR bo potekala poleti 2019, jeseni pa naj bi se že izvedle garancijske meritve neodvisne institucije.

Vir: http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/6326/Emisije-bodo-prilagodili-novim-emisijskim-vrednostim.aspx