Je lahko energija 100% zelena do leta 2030?

Znanstveniki so si že nekaj časa edini, da če zdaj ne zmanjšamo emisij toplogrednih plinov, bo globalno segrevanje nemogoče ustaviti in smo na poti v katastrofo. Zato mnogi med njimi opozarjajo, da smo še vedno daleč od sveta, kjer so obnovljivi viri energije vsakodnevni standard, namesto zgolj alternative.

Zadnja študija Mednarodne agencije za obnovljive vire energije – International Renewable Energy Agency (IRENA) in Univerze Stanford (Stanford University report) kaže, da je prehod v družbo z 100 odstotno obnovljivimi viri energije mogoč že do leta 2030, tako iz tehnično-tehnološkega vidika kot tudi iz vidika ekonomije. Žal pa glavne ovire še vedno ostajajo politične narave. Zato avtorji študije poudarjajo, da bi prehod na 100% obnovljive vire ustvaril tudi 22 novih milijonov delovnih mest poleg zanesljive energije iz obnovljivih virov z nižjimi proizvodnimi stroški. A zaenkrat samo tri države na svetu proizvedejo več kot 30% energije iz obnovljivih virov; in to so: Norveška, Paragvaj in Islandija. Tudi v Sloveniji zasledujemo visoke cilje in si želimo biti zelena in trajnostno delojuča država. Koliko in kako lahko vsak posameznik prispeva k temu cilju in obenem poskrbi tudi za boljši družinski proračun, lahko pogledate na www.oven-em.si, kjer so predstavljene možnosti montaže solarnih panelov, malih hidroelektrarn, pametne razsvetljave…

V študiji IRENA navaja tudi ključnih pet pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za doseganje težko željenega cilja. Več na: Could energy be 100% green in 2030?