Kaj je recikliranje?

Recikliranje je predelava odpadnih snovi z namenom ustvarjanja novih. Beseda prihaja iz angleškega termina ‘recycle’, ki dobesedno pomeni ponoviti krog, kar nakazuje tudi znak za reciklažo. V angleško govorečih deželah idejo povzamejo z geslom 3R – reduce, recycle, reuse – kar v prevodu pomeni zmanjšati, reciklirati in ponovno uporabiti. Recikliramo lahko veliko večino odpadkov na mnoge različne načine, primera sta recimo eko-opeke in naprava za pridobivanja olja iz plastike. Še posebej je pomembna reciklaža plastičnih materialov, saj plastični delci potrebujejo najdlje, da se v naravi razgradijo.

Mednarodni znak za reciklažo z geslom 3R - recycle, reduce, reuse.

Mednarodni znak za reciklažo z geslom 3R – recycle, reduce, reuse.

Prednosti reciklaže

Recikliranje odpadkov ima v primerjavi s proizvodnjo novih materialov mnogo prednosti:

  • Z uporabo recikliranih materialov v proizvodnem procesu je poraba energije bistveno manjša kot pri izdelavi novih izdelkov iz surovin.
  • Recikliranje zmanjšuje potrebo po izkoriščanju naravnih virov v rudarstvu, kamnolomih in gozdovih.
  • Recikliranje zmanjšuje število odlagališč odpadkov. V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2006 evidentiranih 83 odlagališč v obratovanju ali zapiranju.
  • Zaradi recikliranja se poseka manj gozdov, več dreves pa pomeni manj toplogrednih plinov. V Veliki Britaniji ocenjujejo, da z recikliranjem prihranimo 18 milijonov ton ogljikovega dioksida letno, kar je enakovredno emisijam 5 milijonov avtomobilov.

Poglejte si slovenski kratek film o postopku reciklaže: