Kaj pomeni trajnostna gradnja

Trajnostna gradnja ne pomeni le postavitve energetsko varčne hiše. Gre za cel spekter dejavnikov, od energetske učinkovitosti, uporabe materialov pri gradnji, proizvodnje odpadkov, uporabe naravnih virov, podnebne procese, sožitja z družbenim okoljem in še in še.

Graditi trajnostno pomeni, da v času načrtovanja, med gradnjo in v obdobju uporabe stavbe upoštevamo okolju in naravnim virom prijazna načela. Okoljski kazalniki so naravni viri, izpusti toplogrednih plinov, sproščanje žveplovega dioksida in dušikovih oksidov, uporaba certificiranega lesa, raba energije ter gradbenih materialov iz obnovljivih virov, proizvodi za ohlajanje in ogrevanje ter ravnanje z odpadki.

Sodobna družba je tako postavljena pred izzive, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, omejenost in dragocenost naravnih virov ter prizadevanje za zdravo okolje in neokrnjeno naravo. Evropske usmeritve predvidevajo najmanj 50-odstotni ciljni delež javnih zelenih naročil pri nakupih v javnem sektorju. Temu sledi tudi Slovenija, ki je leta 2011 sprejela uredbo o zelenem javnem naročanju.

Bolj podrobno o trajnostnih gradnjah in zakonskih regulativah si preberite v poglobljenem prispevku Mladine. Vabljeni k branju!