Kaj se zgodi z iztrošenimi baterijami električnih vozil?

Iztek uporabne življenjske dobe baterij v električnem vozilu še ne pomeni nujno romanja le-teh na odpad.

Ob vse večji priljubljenosti električnih vozil se marsikomu poraja vprašanje, kaj se zgodi z njihovimi baterijami, ko več niso primerne za poganjanje teh e-jeklenih konjičkov. Ob vse večjem številu električnih vozil si ni težko predstavljati velike obremenitve za okolje, ko bodo te baterije pripravljene za na odpad. Na srečo v resnici scenarij ni tako črn.

Tudi ko baterije električnih vozil dočakajo konec svoje uporabne življenjske dobe, še vedno obstajajo drugi smotrni načini za njihovo uporabo. Eden izmed zelo zanimivih načinov množične uporabe takšnih baterij je za upravljanje energetskih omrežij.

Zaradi zahtev po visokem toku v električnih avtomobilih trenutne generacije baterij postanejo za ta vozila neuporabne praviloma v obdobju petih do desetih let. Takrat baterije več niso zmožne zagotavljati visokega toka, ki ga vozilo potrebuje. Vendar pa imajo v sebi še veliko preostale kapacitete za shranjeno električno energijo.

Iskanje ravnotežja med povpraševanjem in dobavo

Dobavitelji električne energije se neprestano borijo z uravnovešanjem proizvodnje električne energije s trenutnimi zahtevami v omrežju. Zaradi nezmožnosti shranjevanja velikih količin električne energije se dobavitelji praviloma trudijo zagotavljati to ujemanje realnočasovno. Vendar pa je takšno načrtovanje vse prej kot enostavno, postaja pa tudi vse bolj zahtevno s povečanjem deleža energije, pridobljene iz obnovljivih virov, kot je na primer vetrna energija, kjer ne moremo zagotoviti konstantne dobave, saj je le ta odvisna od naravnih dejavnikov. Zaradi tega morajo biti energetska omrežja dimenzionirana za zagotavljanje energije ob največjem povpraševanju, kar pomeni relativno potratno delovanje ob manjših zahtevah po energiji v omrežju.

BMW v sodelovanju s podjetjema Bosch ter Vattenfall pilotsko testira uporabo rabljenih baterij iz vozil i3 ter i8 v Hamburu v Nemčiji. Foto: Wikimedia

BMW v sodelovanju s podjetjema Bosch ter Vattenfall s projektom imenovanim “Second life Batteries Alliance” testira uporabo rabljenih baterij iz svoje flote prototipnih električnih vozil. Lastne programe za recikliranje rabljenih baterij imata vzpostavljene tudi Nissan in Tesla. Foto: Wikimedia

Trenutno je na svetu že v teku nekaj pilotskih projektov za uporabo avtomobilskih baterij v “drugem življenjskem obdobju” za shranjevanje električne energije ob nižjem povpraševanju ter oddajanju te energije v omrežje ob povečanem povpraševanju v obliki sistemov BESS (battery energy storage system). Ti sistemi imajo veliko prednosti, vendar pa jih je do sedaj pri množični vzpostavitvi ovirala predvsem cena baterij. In prav to oviro lahko iztrošene baterije električnih vozil pomagajo odpraviti, saj lahko ponudijo veliko kapacitete za precej nižjo ceno.

Množična uporaba iztrošenih baterij bi lahko pozitivno vplivala tudi na maloprodajne cene električnih avtomobilov, vendar pa je sklepati o tem zaenkrat še preuranjeno.

 


 

Viri: