Kako trajnosten je les v resnici?

Med ekologi obstaja večno vprašanje: ali je les trajnosten material? Je uporaba lesa eko? Na eni strani gre za obnovljiv vir. Les je naraven material, ki za razliko od plastike ob razpadanju ne onesnažuje okolja, kvečjemu mu koristi. Po drugi strani je opazno masovno izginjanje gozdov prav zaradi potreb lesne industrije.

Deforestacija ali intenzivno krčenje gozdov je en izmed bolj vidnih negativnih učinkov človeka na okolje. Poleg posledičnega izumiranja živalskih in rastlinskih vrst, se s krčenjem gozdov zmanjšuje tudi Zemljina sposobnost absorbcije ogljikovega dioksida in proizvodnje kisika. Poleg namernega krčenja gozdov se gozdnatost Zemlje vsakoletno zmanjšuje tudi zaradi požarov – kot recimo na Portugalskem – in drevesnih bolezni; zaradi žuželke imenovane “pine beetle” je v ZDA in Kanadi propadlo kar 16 milijonov od skupno 55 milijonov hektarjev borovega gozda. V Evropi, v baltskih državah in v Romuniji, se ruši drevesno ravnovesje zaradi pretiranega izčrpavanja bukev, jesena in hrasta.

Les je istočasno edini zares uveljavljen obnovljivi vir v gradnji. Pri gradnji pasivnih hiš je nepogrešljiv material: je vzdržljiv in enostaven za vzdrževanje, je dober izolator in regulira vlažnost v prostoru. V prid lesu govori tudi dejstvo, da je eleganten. Tudi ob izteku njegove življenjske dobe ne predstavlja okoljskega onesnaženja, saj je biorazgradljiv.

Trajnostni pogled na les in gozdarstvo se vedno bolj uveljavlja, a še vedno premalo. Uveljavlja se oznaka “sustainable wood” (trajnostni les), ki prihaja iz trajnostno upravljanih gozdov. V principu gre za gozdove, v katerih upravljalci nadzirajo razvoj ekosistemov, vodovja, živali in dreves. Sečnja je izvedena na tak način, da lahko drevo iz preostanka v zemlji na novo zraste. Svet skrbnikov gozdov (FSC – Forest Stewardship Council) je neodvisna neprofitna organizacija, ki se osredotoča na odgovorno ravnanje z gozdovi. Razvili so tudi sistem certifikatov, ki zagotavlja, da je les pridobljen iz trajnostnih gozdov. Certifikati so znani pod kraticami FSC, PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), SFI (Sustainable Forestry Initiative) in CSA (Canadian Sustainable Forests Management).

Več o trajnostnem lesu lahko preberete v naslednji prispevkih:
http://inhabitat.com/how-sustainable-is-wood/
https://www.wood-finishes-direct.com/blog/everything-you-should-know-about-sustainable-wood/
http://www.bwf.org.uk/choose-wood