Kakšna vozila si želijo mladi v Sloveniji?

Vir: rpeschetz / Foter / CC BY-NC

Vir: rpeschetz / Foter / CC BY-NC

Podjetje Goodyear je med majem in junijem letos izvedlo spletno raziskavo o trajnostnem razvoju prometa in mobilnosti. V raziskavo je bilo vključenih 2.500 mladih iz 12 držav. Med njimi je bilo tudi 250 Slovencev, in sicer bodoči znanstveniki, inženirji in industrijski oblikovalci.

Raziskava ThinkGoodMobility se je osredotočala na ekološki razvoj prometa in mobilnosti v prihodnosti. Pokazala je, da si mladi želijo ekološke prihodnosti, in se zavedajo, da je ta dosegljiva ob s trajnostnim razvojem na področju transporta – tako avtomobilizma kot preostalih transportnih sistemov.

Mlade so vprašali, kaj izmed ponujenih možnosti vidijo kot najbolj pomemben aspekt trajnostnega razvoja mobilnosti v letu 2025. Slovenski mladostniki so dali prioriteto avtomobilski industriji in vozilom z učinkovito porabo goriva, na drugem mestu je bilo vlaganje v sistem javnega prevoza, na tretjem pa reciklaža že uporabljenih delov. Evropsko povprečje je bilo sicer nekoliko drugačno, evropski mladostniki so še vedno na prvo mesto uvrstili učinkovitejšo porabo goriva, vendar so dali reciklaži uporabljenih delov prednost pred sistemom javnega prevoza. Prednost javnemu prevozu s strani slovenske mladine sicer ne čudi. Zanimivo je, da kar 91,5 odstotka slovenskih anketirancev verjame, da bodo v naslednjih 10 letih imeli svoj lasten avtomobil. Evropsko povprečje je 85 odstotkov.

Poleg omenjenih vidikov trajnostnega razvoja prometa in mobilnosti, mladi kot zelo pomembne smatrajo še uporaba emisijskih filtrov, zakonsko regulacijo, spodbude za uporabo javnega prevoza in uvedbo standardov za goriva.

Prispevek:

http://www.moski.si/lifestyle/avtomobilizem/raziskava-pokazala-kaksnih-avtomobilov-si-zeli-slovenska-mladina/