Katere države ekonomsko rast najbolje transformirajo v družbeno blaginjo?

Čeprav se večina ekonomskih ekspertov že nekaj časa strinja, da je družbeni bruto produkt (DBP) eno najpomembnejših meril v ekonomiji, ter tudi najbolj kontraverzno, vse do danes niso ponudili ustreznejšega nadomestila. Joseph Stigliz, Nobelov nagrajenec za ekonomijo trdi, da DBP ni ustrezno merilo ekonomske učinkovitosti in tudi ne ustezno merilo družbene blaginje. Temu se pridružuje tudi Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, ki je na letošnjem Ekonomskem forumu v Davosu povedala, da so potrebne spremembe pri merjenju ekonomske rasti. “Prav tako kot se spreminjajo poslovni modeli, se morajo spremeniti tudi načini merjenja ekonomskega napredka,”  je bil v Davosu jasen profesor Erik Brynjolfsson.

wellbeing

Trajnostna ekonomska razvojna ocena, ki so jo razvili raziskovalci Boston Consulting Group.

Kako in s čim ga nadomestiti, kaj je alternativa? Raziskovalci Boston Consulting Group so zasnovali Sustainable Economic Development Assessment (t.i. Trajnostno ekonomsko razvojno oceno), prepričani so, da je to ustreznejše merilo dejanske ekonomske rasti, ki bolje odraža stopnjo družbene blaginje. Indeks zajema 160 držav in zasleduje tri kategorije: ekonomijo, trajnostni razvoj in investicije. Te kategorije meri z desetimi kriteriji, med njimi: zdravje, izobraževanje, ekonomska enakost in infrastruktura. Prvih deset držav, ki gospodarsko rast najbolje transformirajo v družbeno blagijo so: Norveška, Nizozemska, Finska, Nemčija, Avstrija, Danska, Švica, Islandija, Belgija in Švedka. Povsem drugačni rezultati pa so v lestvici držav, ki so naredile največji napredek pri transformaciji ekonomske rasti v splošno družbeno blaginjo. Meritve so bile opravlje za obdobje 2006 do 2014. Med prvimi desetimi, ki so naredile najmanjši napredek pa najdemo poleg Grčije tudi Finsko, Italijo, Francijo… Več o tem lahko preberete tukaj.