Ljubljana = Zelena prestolnica Evrope 2016

Ljubljana nosi laskavi naziv “Zelena prestolnica Evrope 2016” (ang. European Green Capital). Gre za iniciativo Evropske komisije, ki vsako leto izbere eno evropsko mesto, ki se trudi celostno izboljšati kvaliteto urbanega življenja in okolja. S konkretnimi aktivnostmi kot so rešitve za trajnostno mobilnost, povečanje števila ali širjenje površin namenjenih parkom in prostočasnim aktivnostim, sodoben pristop k ravnanju z odpadki, zmanjšanje osnesnaženosti s hrupom, in najpomembneje, izobraževanje prebivalcev mesta o pomenu, ki ga imajo te aktivnosti na dolgi rok.

Za naziv Zelene prestolnice Evrope se je potegovalo 12 evropskih mest, med finaliste pa so zraven Ljubljane bila uvrščena še mesta Essen, Oslo, Nijmegen in Umeå.

Žirija je Ljubljano prepoznala kot vzoren primer mesta, ki bo širil zavest o konceptu zelene prestolnice Evrope tudi v prihodnje. Ljubljana jih je prepričala s trajnostnim napredkom, ki ga je dosegla v zadnjih 15. letih na področju prometa, ohranjanja in varovanja zelenih površin ter ravnanja z odpadki.

Poglejte si predstavitveni video Ljubljane za izbor Zelene prestolnice Evrope 2016 in nagovor župana mestne občine Ljubljana, Zorana Jonkoviča, ob razglasitvi zmagovalca.