Male hidroelektrarne

Male in mikro hidroelektrarne

Majhne hidroelektrarne se v osnovi delijo na mikro in male hidroelektrarne. Na globalni ravni ni jasnega dogovora o definicije obeh. V Kanadi velja, da imajo majhne hidroelektrarne kapaciteto med 20 in 25MW, medtem ko so v ZDA omejene s 30MW. Najbolj razširjena oblika pa so hidroelektrarne s kapaciteto do 10MW. Nadaljna delitev je omejena s proizvodnjo elektrike: male hidroelektrarne proizvedejo manj kot 500kW, mikro hidroelektrarne pa manj od 100kW. V vsakem primeru so trenutno majhne hidroelektrarne ena izmed bolj trajnostnih in okolju manj škodljivih načinov pridobivanja električne energije.

Mikro hidroelektrarne so okolju prijazne zaradi uporabe obnovljivih virov energije. So tudi priložnost za nova delovna mesta tam, kjer jih najbolj primanjkuje; v ruralnih predelih. Prav tako omogočajo energetsko neodvisnost podeželja in izničijo stroške transporta elektrike do oddaljenih predelov. Vendar že zaradi geografskih značilnosti vsaka država oziroma regija nista primerni za mikro hidroelektrarne, ovira pa je še obilica zakonskih in birokratskih pravil.

Delovna mesta, logistika in subvencije

Študije na podlagi rezultatov dosedanjih mikro elektrarn predvidevajo, da bi za vsako novo postavljeno mikro hidroelektrarno pridobili 10 novih delovnih mest na leto. Glavna težava postavljanja mikroelektrarn je logistika. Postopek nadgradnje obstoječih daljnovodov je tehnično zelo zahteven, saj so usposobljeni za centraliziran model proizvodnje električne energije, brez razmisleka o lokalni proizvodnji v prihodnosti. Te nadgradnje so tudi izjemno drage. Druga težava so subvencije, ki so bolj osredotočene na solarno energijo in so posledično nižje za mikro-hidroelektrarne.

male-hidroelektrarne

Male hidroelektrarne v Sloveniji

Vodni tok slovenskih rek, potokov in hudourniških pritokov skupno meri kar 26 600 kilometrov. Glede na to, da je tudi Slovenija podpisala, da bo do leta 2020 četrtino svoje električne energije prispevala iz obnovljivih virov, se ti vodotoki zdijo kot odlična priložnost za gradnje malih hidroelektrarn. V Sloveniji je trenutno več kot 400 malih hidroelektrarn s koncesijo, ki so združeni v Zvezi društev MHE. Vendar je postopek pridobivanja vseh birokratskih dovoljenj za gradnjo nato pa še pridobivanje koncesije, zaradi slovenske zakonodaje izredno zapleten. Več o postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj si lahko preberete v prispevku Kako do male hidroelektrarne časnika Finance. Več o postopku pridobivanja koncesij pa si preberite v prispevku Male hidroelektrarne trn v peti velikim Vala 202.

Prednosti malih hidroelektrarn

Na Posvetu za zeleno Slovenijo, ki smo ga organizirali v lanskem letu, je sodelovalo tudi podjetje Oven, ki se ukvarja z obnovljivimi viri energije. Predstavili so glavne prednosti malih hidroelektrarn, ki so predvsem visoka učinkovitost in prijaznost okolju. Življenska doba ene elektrarne je med 25 in 30 let, investicija pa se povrne v času 7 do 10 let, kar pomeni, da so tudi finančno ugodne. Tudi vzdrževanje je enostavno. Vendar so tudi oni izpostavili izjemno zapletene birokratske procese pri postavitvi. Več si preberite v predstavitvi OVEN – Gradnja MHE

Primer dobre prakse: Wales

Mikro-hidro (črpanje energije iz majhnih potokov) je čedalje bolj priljubljeno v podeželskih, težko dostopnih predelih Walesa. Zaradi ustrezne geografije države je mikro-hidro zanje resen alternativni vir energije, vir dohodka in delovnih mest. Valižani že dolgo izkoriščajo energijo vode od preindustrijskih mlinov na vodo do ogromnih hidroelektrarn danes – elektrarna Dinorwig na primer ustvari kar 1,728 MW energije. Mikro hidro elektrarne je ustvarijo manj kot 50kW. Trenutno deluje 23 mikro-hidro elektrarn, v prihodnjem letu pa načrtujejo še 30 novih, kar je tudi del državnega načrta proizvodnje 22,500 MW energije iz obnovljivih virov do leta 2025. Glavna prednost mikro-hidro elektrarn v Walesu ni njihova prijaznost do okolja, temveč socialni vpliv. Wales ima že dolgo tradicijo kolektivnega ali kooperativnega lastništva in tudi mikro elektrarne delujejo v lastništvu manjših skupnosti. To je še posebej priročno za oddaljene in redko poseljene kraje, kjer primanjkuje delovnih mest.

Oglejte si animacijo o delovanju malih hidroelektrarn: