Najbolj rastoč poklic: vetrni tehnik

“Zaposlovanje tehnikov za vetrne turbine – t.i. vetrne tehnike – raste z indeksom 108, veliko hitreje kot je povprečje vseh zaposlitev.” Ugotovitev, ki seveda ne more veljati za našo državo, saj premoremo samo eno vetrno turbino in že leta se vedno bolj kregamo, zakaj jih nimamo več. Drugje se očitno zavedajo pomena in možnosti novih poklicev ter hitro rastočega zaposlovanja. Zgoraj zapisano ugotovitev je podala US Department of Labor in še dodala, da danes najbolj rastoč in zaposljiv poklic pred samo nekaj leti še sploh ni obstajal. Mogoče bo to dejstvo le dalo mislit komu, ki pri nas odloča o razvoju vetrne energije, trajnostnega vira energije, ki ne ogroža nas in ne našega planeta.