Nemško mestece testira pametno energetsko mrežo

Wildpoldsried je mestece z 2600 prebivalci na jugu Bavarske. Leta 1997 se je mestni svet odločil za novo energetsko politiko s poudarkom na obnovljivih virih, zeleni gradnji in zaščiti vodnih virov. Predvidevali so, da bo do leta 2020 mesto stoodstotno energetsko samooskrbno.

Projekt pa je presegel vsa pričakovanja. Mesto proizvede 500 odstotkov več energije kot je potrebuje, tako da jo prodaja drugim. Energijo pridobivajo s petih bioplinskih postaj, s solarnimi celicami, z dvanajstimi vetrnimi turbinami in s tremi mini hidroelektrarnami. Ogrevalni sistem, na katerega so priključene vse javne zgradbe, stodvajset privatnih in štiri podjetja, deluje na biomaso. Vključitev presežkov v že obstoječ samooskrbni sistem obnovljivih virov predstavlja nov izziv.

"Pametna mreža" Vir: James Provost / Foter / CC BY-NC-ND

“Pametna mreža”
Vir: James Provost / Foter / CC BY-NC-ND

Prav zaradi presežkov in obstoječe zakonodaje so upravljalci energetske mreže imeli precejšnje težave z distribucijo in skladiščenjem presežkov. Situacijo sta izkoristila nemško energetsko podjetje AÜW, sicer tudi lastnik energetskega sistema v mestu, in Siemens, ki sta leta 2011 začela testirati šest milijonov evrov vreden projekt “pametne mreže” oziroma “smart grid technologies”, poimenovan IRENE. Cilj projekta je avtomatski nadzor nad potrošnjo, porabo in distribucijo energije. Rezultati projekta so zaenkrat vidni v 200 merilno-komunikacijskih napravah na solarnih in bioplinskih postajah in postavitvi spletnih kamer za sprotno sledenje vremenskim pojavom, s čimer lahko optimizirajo delovanje solarnih celic.

Prebivalci mesta imajo po novem na voljo tudi dvaintrideset električnih avtomobilov. Avtomobili služijo tudi kot skladišča za presežno energijo, saj se v njih akumulira. V prihodnosti, do leta 2020, je cilj uporabljati tudi vetrno energijo za proizvodnjo naravnega plina iz ogljikovega dioksida in vode.

Revolucionarni projekt jasno nakazuje energetske smernice za prihodnost. To je ugotovila tudi nemška vlada, ki se je hitro odločila financirati tretjino projekta IRENE. Wildpoldsried je dokaz, da so obnovljivi viri lahko popolnoma zadostni, mesta pa samooskrbna. Kako lahko hitro sami poskrbite, da se vaš dom ogreva s čistimi viri energije preberite na: www.oven-em.si

Povezava na prispevke:

http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-spring-2012/_html_en/smart-grids.html

http://www.greenbiz.com/article/small-town-germany-becomes-testing-ground-smart-grid

 

Naslednji članek:

Prejšnji članek