Ogljični odtis

1. Kaj je ogljični odtis?

Podnebne spremembe vedno bolj ogrožajo človeštvo. Splošno sprejeto je dejstvo, da imajo izpusti toplogrednih plinov, ki jih povzročajo dejavnosti ljudi, negativne vplive na okolje, predvsem na podnebni sistem.

Najpomembnejši toplogredni plin, ki ga ustvarjajo človeške dejavnosti, je ogljikov dioksid (CO2). Praktično vse človeške dejavnosti povzročajo izpuste CO2, posledica teh pa so podnebne spremembe. Z uporabo električne energije, proizvedene v termoelektrarnah na fosilna goriva, s sežiganjem plina ali kurilnega olja za ogrevanje, z vožnjo v avtomobilih z bencinskimi ali dizelskimi motorji je vsakdo med nami odgovoren za emisije CO2. Nadalje je vsak izdelek ali storitev posreden vzrok izpustov CO2, saj je energija potrebna tako za njihovo proizvodnjo kot za transport, uporabo in odlaganje oziroma uničenje. Vse to lahko povzroča tudi izpuste drugih toplogrednih plinov, zato je ključnega pomena, da se resno lotimo obravnave celotnega spektra naših vplivov, če želimo čim bolj zmanjšati učinke podnebnih sprememb.

Seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo človek, organizacija, dogodek ali proizvod, imenujemo ogljični odtis. Določitev ogljičnega odtisa posamezne organizacije je lahko prvi korak v načrtovanju zmanjševanja emisij, ki jih povzroča.

Vir: Umanotera: Ogljični odtis – Uvod za podjetja in organizacije

2. Kako izračunati ogljični odtis?

Za izračun ogljičnega odtisa je potrebno zbrati relevantne podatke, ki omogočajo sistematično in konkretno opredelitev virov in količin emisij. Te podatke s pomočjo posebnega izračuna – enačbe,  obdelamo tako, da izračunamo ogljični odtis izbranega področja, storitve, izdelka, enote…. . S tem omogočimo enostaven, jasen, transparenten vpogled v »zeleno« poslovanje podjetja in medsektorsko primerjavo, z namenom postopnega, a učinkovitega zmanjševanja ogličnega odtisa.

Povezava do kalkulatorja za izračun ogljičnega odtisa.

Za več informacij, kako izračunati ogljični odtis, si lahko prenesete predstavitveno gradivo podjetja PR PLUS. Za več informacij nas kontaktirajte na info@prplus.si.

3. Kako Institucije EU merijo svoj ogljični odtis?

Veliko institucij EU se že leta trudi delovati, poslovati v skladu z načeli in zahtevami trajnostnega razvoja. Pri tem uporabljajo vrsto metod, instrumentov in orodij, med katere sodi tudi merjenje ogljičnega odtisa. V priloženem pdf lahko prebere veliko o stališčih in ukrepih EU na tem podrčju ter tudi analizo izvajanja teh ukrepov skozi prizmo Evropskega računskega sodišča.

Za verodostojnost podnebne politike EU je pomembno, da so institucije in organi EU kot javne uprave vodilni pri oblikovanju in izvajanju politik za zmanjševanje svojih emisij toplogrednih plinov („ogljičnega odtisa“). Po letu 2005 je institucijam in organom EU uspelo obrniti trend povečevanja emisij, povezanih z njihovimi stavbami, vendar so zamudili priložnost za oblikovanje in izvajanje skupne politike, ki bi prispevala k cilju Unije, da emisije do leta 2020 v primerjavi z letom 1990 zmanjša za 20 %.

Prenesite dokument: Kako institucije in organi EU izračunajo, zmanjšujejo in izravnavajo svoje emisije toplogrednih plinov?
Prenesite dokument: Panoramski pregled: Ukrepanje EU na področju energetike in podnebnih sprememb

4. Slovenija in trajnostni razvoj

Leta 2017 smo dobili novo Strategijo razvoja Slovenije do leta 2030, ki v veliki meri upošteva in vsebuje načela in ukrepe trajnostnega razvoja. Če je tega preveč ali premalo presodite sami. Več o strategiji si lahko preberete na uradni spletni strani.

5. Finance in trajnostni razvoj

Svet kapitala in financ ni imun na podnebne spremembe, trajnostni razvoj in na ozaveščanje ter spodbujanje trajnostnih poslovnih modelov in praks. Že leta 1999 so vzpostavili Dow Jones Sustainability Index, prvi globalni indeks, ki letos že devetnajstič po vrsti razvršča globalna podjetja – multinacinalke, v skladu z njihovimi prizadevanjii in ukrepi za trajnostno poslovanje. Veliko je poslovnih modelov in praks, ki so vredne posnemanja, a kljub temu se nadgrajujo vsako leto. Kdo se je na to lestvico uvrstil v preteklem letu in zakaj pa lahko prebere tukaj.

Dow Jones Index zelen skoraj 20 let

6. Šport in trajnostni razvoj

Trajnostni modeli poslovanja ne zajemajo “samo” izdelkov, storitev, klasične proizvodnje, temveč so že nekaj časa prisotni na področju organizacije dogodkov in trajnostnega poročanja o tem. To so lahko veliki ali mali dogodki, ki jim je vsem skupna skrb za ohranjanje narave in okolja. Pricipi organizacije takih dogodkov so po celem svetu enaki in nekaterim je že uspelo celotni dogodek organizirati v skladu s temi načeli in operativnimi koraki. Nekateri pa so začeli stopati po poti trajnostne organizacije prireditev, dogodkov in se trudijo po najboljših možnih močeh, da jim v kratkem uspe cel dogodek organizirati trajnostno. In ker smo ravno v času Svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji, izpostavljamo primer Trajnostnega poročila o prejšnjem Evropskem nogometnem prvenstvu v Franciji leta 2016. To je eden izmed zglednejših primerov kako si UEFA prizadeva in skrbi za ohranjanje narave. Seveda je še veliko dela, ki ga je treba narediti, a dosedanji koraki nas navdajajo z upanjem, da je tudu “fuzbalerom” mar za naravo.

7. Uporabne povezave

Vabljeni k prebiranju različnega gradiva, ki smo ga zbrali za vas.

O portalu EkoGLOBAL

Ekoglobal je portal, ki na poljuden način ozavešča  o trajnostnem razvoju s predstavljanjem različnih informacij in praks iz sveta in Slovenije ter spodbuja ljudi k ohranjaju planeta in življenja na njem.

Tudi tebe zanima okoljevarstvena tematika?

Prijavi se na prejemanje novic in ostani na tekočem.