Onesnaženost zraka v Sloveniji katastrofalna tudi zaradi prometa in kurišč samostojnih hiš

V zadnjih desetih letih se je poraba dizelskega goriva, katerih vozila izpustijo več dušikovih oksidov (NOx) in delcev (PM2.5) na prevožen kilometer, kot bencinska vozila, povečala za 77%. Tako so bili stroški onesnaženosti zraka iz prometa v državah EU leta 2016 ocenjeni med 67 in 80 milijard evrov. Podatki raziskav, ki jih navaja Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj kažejo, da je bilo kar 78 % teh stroškov povezanih z zdravljenjem zaradi različnih posledičnih bolezni. V društvu CIPRA pa popozarjajo, da ogrevanje individualnih hiš na les sploh ni podnebno nevtralno. Izpusti peči na les iz individualnih kurišč močno onesnažujejo zunanji ter notranji zrak in so tako najpomembnejši vir onesnaženja zraka v Sloveniji. Pri zgorevanju lesa je problematična učinkovitost, saj lahko les uporabimo kot “čisto” gorivo, vendar morajo biti naprave vzdrževane, izpusti pa filtrirani. To v individualnih kuriščih dosežemo izjemoma. Hkrati pa je potrebno upoštevati dejstvo, da najbolj greje les, ki je kot toplotno izolativna snov vgrajen v stavbe.

Zato velja poziv k ukrepanju na področju onesnaženosti zraka v Sloveniji.

Več si lahko preberete tukaj.