Posamezniki v Sloveniji bodo ustanavljali skupne elektrarne in pridobivali električno energijo

Sodelovanje pri proizvajanju čiste energije bo kmalu omogočeno večjemu številu ljudi. Po Uredbi o samooskrbi iz OVE, ki jo je Ministrstvo za infarstrukturo poslalo v javno obravnavo, se bo lahko povezala večja skupina odjemalcev znotraj iste transformatorske postaje in postavila skupno sončno elektrarno na strehi npr. občinskega vrtca, pri čemer se bo njihov delež proizvedene energije električne energije na oddaljenem mestu, odštel od porabe v njihovem domu. S tem bodo postopoma lahko opuščali uporabo fosilnih goriv. Za tako rešitev so se že dlje časa zavzemale tudi nevladne organizacije.

Več si lahko preberete tukaj