Prosilci za azil vodijo dunajski hotel

Hotel Magdas na robu dunajskega Pratra ni vsakdanji hotel. Vodijo ga namreč begunci. Dobrodelna organizacija Caritas se je odločila izpeljati projekt, v katerem so zaposlili 20 imigrantov – prosilcev za azil iz 16 različnih držav. Zraven njih so zaposlili še pet strokovnjakov s področja hotelirstva.

Magdas je bivši dom za upokojence, sedaj preurejen v  hotel. Opremljen je s podarjenim pohištvom iz 50.ih in 60.ih let prejšnjega stoletja. Hotel deluje po modelu socialnega podjetništva, vodijo ga strokovnjaki na področju hotelirstva, skupaj z begunci. Caritas želi pokazati, da imajo tudi begunci talente in prinašajo s seboj kakovost. Kot primer izpostavljajo hotelirja, ki govori šest jezikov. Cilj Caritasa je, da bi lahko prosilke in prosilci za azil po šestih mesecih bivanja vstopili na trg dela. Več o projektu lahko preberete na portalu Planet Siol.