Sem sprememba

Preteklo leto, smo na portalu EkoGlobal.net skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije zasnovali izobraževalno – motivacijsko – komunikacijsko kampanjo SEM SPREMEMBA, katere namen je pomagati preživeti čebelam, ki zaradi pomanjkanja hrane izumirajo, s tem pa je ogrožena vsaka tretja žlica hrane na naših krožnikih.

Partnerji projekta

Izdelava gnezdilnic

V pomladnem delu kampanje smo skupaj z različnimi prostovoljci (dijaki, krajani, učitelji, učenci, gozdarji, čebelarji), pomagali čebelam tako, da smo zasadili medovita drevesa, grmovnice, začimbe in cvetice v Betnavskem gozdu, šolah, domu za starostnike in na črpališču pitne vode Vrbanski plato v Mariboru. Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste vsak na svoj način pomagali. Hvala! Del tega, kako je potekala sadnja medovitih dreves in medijske odzive nanjo si lahko ogledate na tej strani v galerijah in na družbenih omrežjih.

Po uspešno izvedenem pomladnem delu kampanje, smo se odločili nadaljevanje nadgraditi. Tekom akcije so se porajale številne nove ideje. Med njimi smo izbrali idejo o izdelavi gnezdilnic za divje opraševalce – čmrlje, čebele samotarke in metulje, saj predstavlja nadgradnjo naše osnovne ideje - reševanje problema izumiranja opraševalcev, ki pa niso zgolj medovite čebele, česar se v tudi Sloveniji vedno bolj zavedamo. Marsikateri slovenski pridelovalci hrane (n.pr.paradižnik) divje opraševalce (čmrlje) že leta uvažajo, tudi opraševanje sadnih dreves je v največji meri odvisno od njih.

Nenazadnje je prav naš častni pokrovitelj pobudnik številnih strokovnih aktivnosti zato, da se izumiranje opraševalcev zmanjša. Številčnost in raznovrstnost opraševalcev se namreč neposredno odraža na količini in kakovosti naše hrane. Na slovenskem Nacionalnem Inštitutu za biologijo in v EU potekajo raziskave o pomenu opraševalcev, z namenom vzpostaviti učinkovite ukrepe za njihovo ohranitev. Med drugim so že ugotovili, da so glavni razlogi za njihovo izumiranje podnebne spremembe, prevelika uporaba pesticidov, pomanjkanje ustrezne hrane in prebivališč – gnezdilnic.

Zato želimo izdelati in namestiti čim več gnezdilnic za divje opraševalce na številnih in različnih lokacijah v gozdovih, parkih, šolah, javnih površinah,... Našemu povabilu se je ponovno odzvala Lesarska šola Maribor, katere dijaki in profesorji so nam že pomagali zasaditi medovita drevesa, sedaj pa že izdeluje gnezdilnice za divje opraševalce. Tudi družba Slovenski državni gozdovi podpira akcijo, Zavod za gozdove Slovenije pa se strinja, da se tako trajnostne izdelane gnezdilnice lahko namestijo v gozdove, s katerimi gospodarijo. V začetku aprila bomo skupaj z njimi, dijaki Lesarske šole in vsemi vami, ki se nam boste pridružili, gnezdilnice izobesili v Betnavskem gozdu v Mariboru. O poteku vas obveščali na našem portalu in družbenih omrežjih.

Vabimo vas tudi, da sami izdelate svojo gnezdilnico in pri tem date svoji domišljiji in kreativnosti prosto pot. V nadaljevanju vam ponujamo samo nekaj povezav, v katerih lahko prepričate o pomenu divjih opraševalcev iz različnih vidikov. Poleg tega pa najdete tudi primere, kako lahko izdelate gnezdilnico. S tem boste pomagali preživeti opraševalcem, rastlinam in vsem nam. Saj veste, da je vsaka tretja žlica naše hrane odvisna od njih!

Obiščite nas na Facebooku Spremljajte nas na Instagramu

Fotografije in videoposnetki

Okolju prijazni hoteli za žuželke

Gnezdilnice v Betnavskem gozdu

Sajenje na OŠ Kamnica

Sajenje na OŠ Janka Padežnika

Saditev na Vrbanskem platoju

Sajenje na OŠ Gustav Šilih

Sajenje na OŠ Frana Roša

Sajenje na Lesarski šoli v Mariboru

Sejanje medovitih cvetic na Osnovni šoli Selnica ob Dravi

Čebelnjak na Osnovni šoli Selnica ob Dravi

Sajenje medovitih rastlin v Domu Danice Vogrinec

TED2015: The first 31 days of a bee’s life

Koristni članki