Slovenska ekipa nagrajena za eko-katalizator

Slovenska ekipa je na tekmovanju novih tehnologij v Londonu bila nagrajena za inovativni katalizator. Na tekmovanju pod okriljem Royal Society of Chemistry so v kategoriji energetike in trajnostnega razvoja osvojili tretje mesto. Raziskovalci iz Laboratorija za okoljske vede in inženirstvo na Kemijskem inštitutu so predstavili patent za ekološki heterogeni katalizator, ki sintezni plin pridobiva iz biološko razgradljivih odpadkov in ne iz fosilnih goriv, kot je praksa sicer. Dr. Gasan Osojnik, dr. Peter Djinović, prof. dr. Albin Pintar in dr. Boštjan Erjavec so poleg prestižnega tretjega mesta osvojili še 2000 funtov nagrade in podporo za podjetniško izpopolnjevanje izdelka.

timthumb.phpSintezni plin se uporablja za spajanje organskih spojin; kot gorivo za varjenje, v proizvodnji stekla, vodika, metanola in gnojil. Industrijska proizvodnja sinteznega plina je domena velikih podjetij, v Sloveniji takšnega obrata sploh nimamo, je pa potreba po sinteznem plinu toliko večja. Sintezni plin se navadno pridobiva iz fosilnih goriv, torej nafte in zemeljskega plina. Katalizator slovenskih raziskovalcev pa uporablja bioplin, ki se pridobiva iz biološko razgradljivih odpadkov ali biomase, zato je bolj prijazen okolju. To pa ni njegova edina prednost, revolucionaren je tudi v tem, da je tisočkrat cenejši.

Raziskovalci pojasnjujejo, da so na katalizatorju namesto žlahtnih kovin uporabili zlitino dveh prehodnih kovin. Zlitino katerih dveh kovin so uporabili, niso želeli izdati, je pa njihova prednost zagotovo v občutno nižjih cenah in zadostnih zalogah. Prednost katalizatorja je v tem, da se zaradi uporabe prehodnih kovin njegova površina ne “poogljiči”, kot tudi to, da v procesu pretvorbe bioplina v sintezni plin katalizator ne potrebuje vodne pare, kar spet pomeni manjše stroške energije in okolja. Raziskovalci pravijo, da se njihovo inovaciji v industriji lahko uporabi razmeroma enostavno, saj modifikacija obstoječe procesne opreme ni potrebna. Na julijskem tekmovanju v Londonu so prisostvovali predstavniki velikih industrijskih podjetij. Kaj lahko se zgodi, da bodo raziskovalci kmalu prodali ali licencirali svoj patent. Več informacij o inovaciji si lahko preberete v Delovem prispevku.