Slovenska elektromobilnost v številkah

V Sloveniji se aktivnosti na področju elektromobilnosti že leta krepijo na vseh področjih. Po zadnjih podatkih Agencije za energijo je bilo do oktobra leta 2016 na novo registriranih 192 električnih vozil, kar je porast glede na leto 2015, ko je bilo na novo registriranih 157 baterijskih in priključnih hibridnih električnih vozil, kar pa je za polovico več kot je bilo v letu 2014. Postavljene so bile tudi hitre polnilne postaje na postajališčih avtocestnega križa, v Ljubljani pa pa prve polnilne postaje na P+R parkiriščih. Prve polnilne postaje pa načrtujejo tudi na območju Celja in Gorenjske.

Letni znesek subvencij za nakup električnih vozil, se je iz 0,5 milijona evrov leta 2014 povišal na 2,5 milijona evrov v letih 2015 in 2016 oziroma na 3,2 milijona evrov, če se upošteva še dodaten razpis za fizične osebe. Objavljen je bil tudi razpis za subvencioniranje postavitve ali nakupa polnilnih postaj v zavarovanih območjih Natura 2000, v skupni višini 500 tisoč evrov.

Več informacij tukaj.