Slovenski paviljon za EXPO 2015

Slovenija se na Expu v Milanu prvič predstavlja s svojim paviljonom. Zasnovo in načrt zanj je pripravil arhitekturni biro SoNo, za izvedbo je poskrbelo podjetje Lumar s svojimi partnerji. Paviljon je razdeljen na pet prostorov s trapeznih tlorisom. Prostori predstavljajo razgibano slovensko krajino, od Alp do ravninskega panonskega sveta.

Paviljon je narejen iz lesa v kombinaciji s steklom, kar ponazarja pomembnost lesa kot slovenske strateške surovine. Prav tako ozelenjene stene znotraj in zunaj paviljona ter 60 odstotkov parcele ponazarjajo gozdnatost Slovenije. Svetovna razstava EXPO v Milanu se je začela 1. maja, trajala bo pa do konca oktobra 2015. Več o prvem slovenskem paviljonu si preberite na spletni strani Lumar.