Svetovna finančna mreža za zelen planet

V Parizu je bila decembra 2017 ustanovljena mreža NGFS za financiranje tranzicije v zeleno – nizkoogljično gospodarstvo. Do danes se je osmim ustavnim članicam pridružilo že 34 novih in 5 opazovalk iz celega sveta. Želijo natančno definirati vlogo in naloge centralnih bank in nadzornih institucij pri tej gospodarski tranziciji, ki je povsem neprimerljiva z vsemi dosedanjimi strukturnimi spremembami gospodarstva. Klimatske spremembe so namreč velik izvor ekonomskih in finančnih tveganj. Ali kot v poročilu o dosedanjem delovanju NGFS, ki ga lahko preberete v spodnji povezavi, pravi njen predsednik, Frank Elderson: “Zelene finance niso nek nišni produkt ali nekaj, kar je lepo imeti in veseli samo nekatere, tamveč so vedno večja nujnost…”

Kakšni so bili dosedanji rezultati dela te mlade, hitro rastoče svetovne finančne mreže in kakšni njeni načrti preberite v priloženem dokumentu.

A call for action – Climate changeas a source of financial risk/a>