Tolmin je Alpsko mesto leta 2016

Tolmin je priznanje “Alpsko mesto leta 2016” prejel za dosedanja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja. Tolmin tako postaja tudi član vsealpskega združenja, ki si prizadeva za naravi prijazen in družbenoodgovoren razvoj alpskega prostora. Tolmin bo v sodelovanju z drugimi alpskimi mesti leta, gorskimi in okoljskimi organizacijami ter z lokalnim prebivalstvom naziv izkoristil za uresničitev več projektov na temo zelenega gospodarstva in družbene odgovornosti.

640px-Soča_in_Tolmin_(8888694440)

Most čez reko Sočo v Tolminu

Septembra so v Tolminu izvedli delavnico na temo prednostnih nalog in dejavnosti za leto 2016. Udeleženci so sodelovali pri pripravi zasnov projektov in prireditev, ki se bodo na temeljih zelenega gospodarstva in družbene odgovornosti osredotočale na spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnih procesih odločanja, na podnebju prijazno mobilnost in na trajnostni turizem. Da se Tolmin zaveda svojih naravnih in kulturnih potencialov, pa so v preteklosti dokazači že z uspešno repopulacijo avtohtone soške postrvi in uvrstitev območja občine Tolmin v UNESCOv Biosferni rezervat Julijske Alpe.

Naziv Alpsko mesto leta se podeljuje mestom na območju Alp, ki gospodarske, okoljske in družbene interese skupnosti uresničujejo zgledno in v skladu z načeli enakopravnosti, kot to predvideva Alpska konvencija. Naziv se podeljuje od leta 1997. Predstavlja tako odlikovanje za uresničevanje k trajnostnemu razvoju usmerjene politike vsakokratnega mesta, kakor tudi spodbudo in odgovornost za nadaljevanje uresničevanja prizadevanj za zagotavljanje trajnostne prihodnosti. Omrežje alpskih občin trenutno šteje 15 mest z območja Avstrije, Francije, Italije,Nemčije, Slovenije in Švice. Po Mariboru (2000) in Idriji (2011) je Tolmin tretje slovensko mesto z nazivom “Alpsko mesto leta”.