Trajnostna H&M

Multinacionalka na področju modne industrije – H&M in svetovno priznan sklad za varovanje narave WWF sta se letos ponovno odločila za dolgoročno partnerstvo za varovanje in ohranjevanje narave. Prvo sodelovanje sega v leto 2011 in je bilo usmerjeno v varovanje vode, oziroma v kompletno oskrbno verigo, ki sega daleč čez ograje tovarne. Namen je bil dvig osveščenosti, za izboljšanje odgovorne uporabe vode skozi celotno oskrbno verigo podjetij H&M.

Na osnovi dobrih rezultatov in odzivov na to akcijo, so se v letu 2016 odločili obnoviti sodelovanje. S tokratnim sodelovanjem želijo združiti strokovnjake in vodje, da oblikujejo celovit pristop pri upravljanju voda, podnebja in sprejemanju strateških odločitev, katerih posledica bodo resnične spremembe v H&M in širše. Več o tem si lahko preberete tukaj.