Umanotera predstavlja 27 slovenskih trajnostnih praks

Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je julija letos izdala Katalog dobrih praks 2015. Katalog se osredotoča na trajnostne in skupnostne projekte. Te delujejo po principu razmišljaj globalno – deluj lokalno in pri tem upoštevajo vodilo dobro za vse – zame, za skupnost in za planet. “Te prakse so pogosto družbene inovacije in kažejo, kako delovati, da dosežemo trajnostni razvoj na lokalni in globalni ravni. Te prakse izhajajo »od spodaj«, praviloma iz neformalno povezanih skupnosti, njihov pomembni vidik pa je pogosto skupno ali skupinsko upravljanje oziroma upravljanje s sodelovanjem uporabnikov”, pravijo v besedilu na svoji spletni strani.

Ker v Sloveniji nimamo uradno začrtanih državnih ciljev in dolgoročne vizije, kar se odraža tudi v mednarodnih kazalcih trajnostnega razvoja, je Umanoterin katalog velik premik naprej. Izpostavljene prakse so tiste, ki skrbijo za varovanje okolja in narave, vzpostavljanje lokalnega krožnega gospodarstva in pozitivni vpliv na družbo. Dobre prakse so v Katalogu razdeljene na štiri področja: oskrba z materialnimi in nematerialnimi dobrinami, vključujoče upravljanje, oživljanje prostora in gojenje tradicionalnih znanj.

Med izpostavljenimi združenji so recimo Knjižnica REČI, Zelenmenjava, krajinski park Logarska dolina, Študentski skupnostni vrtovi, zadruga BikeLab, trajnostni park Iskra, revitalizacija četrti Tabor, pletilska kooperativa Breja Preja, program Šolski ekovrtovi in še mnoge druge. Katalog z vsemi 27-imi primeri dobre prakse in natančnimi opisi lahko najdete tukaj.