foto: Miha Merljak

V gozdu sta narava in električni avtomobil v popolnem sožitju

Slovenija je takoj za Švedsko in Finsko najbolj z gozdovi bogata dežela v Evropi. Gozdovi v Sloveniji prekrivajo skoraj 60 % površine. Ta naša “pljuča zemlje”, kot gozdove pogosto imenujemo, pomembno prispevajo h kakovosti zraka, ki ga dihamo. Vsem nam bi zato moralo biti v interesu čim boljše ohranjanje gozdov in trajnostno ravnanje z njimi.

Kombinacija gozda in električnega vozila se zdi zelo smiselna, skoraj naravna. Če potrošnike pri e-vozilih pogosto moti prav to, da se ne sliši rohnenja motorja, se v primeru uporabe e-vozila v gozdu to izkaže kot izjemno pozitivna in zaželjena lastnost. Z ničelnimi izpusti in tihim delovanjem električna vozila opravijo tako s hrupno kot z okoljsko onesnaženostjo.

Prav s to mislijo so moči združili na Zavodu za gozdove Slovenije in Centru odličnosti nizkoogljične tehnologije – CONOT. V okviru demostracijskega projekta električne mobilnosti pri delu so gozdarji iz ljubljanske krajevne enote začeli uporabljati električni avtomobil.

Naslednjič, ko boste v gozdu srečali kakšen avto ali traktor, se spomnite, da je vpliv vozila z notranjim izgorevanjem na gozd podoben kot vpliv cigaret na pljuča.