Varuhi planeta – spletna igra za otroke, ki jih ozavešča o smotrnejši pšorabi energije

S spletno igro Varuhi planeta otroci pridobijo pomembna znanja in vpogled v podnebne spremembe ter nasvete o varčevanju z energijo v šoli in doma. Naučijo se pravilnega ločevanja in ravnanja z odpadki. Spletna igra je na voljo na http://www.planetdefenders.si/. Za najmlajše je pripravljena še pobarvanka, ki jih osvešča o tem, kako pomembno je varčevati z energijo.

Še več informacij lahko najdete v članku http://www.nas-stik.si/1/Novice/novice/tabid/87/ID/6360/Ozave%C5%A1%C4%8Danje-najmlaj%C5%A1ih-o-var%C4%8Devanju-z-energijo.aspx