Več sto miljardna finančna koalicija za znižanje ogljičnega odtisa

Samo v letu priprav na podnebno konferenco v Parizu je Portfolio Decarbonization Coalition (finančna koalicija za znižanje ogljičnega odtisa), zbrala dobrih 600 milijard dolarjev, to je kar 6 krat več kot so načrtovali. Take številke je mogoče pripisati vedno bolj rastočemu spoznanju na globalnem finančnem trgu, da so podnebne spremembe največje tveganje tudi za banke, zavarovalnice, finančne in pokojninske sklade. DiNapoli, ustanovitelj CRF, tretjega največjega javnega pokojninskega sklada v ZDA je o odločitvi, da se pridružijo koaliciji 28-tih mednarodnih investitorjev, ki kontrolirajo več kot 3 trilijone dolarjev sredstev, povedal: “Podnebne spremembe so največje tveganje za naložbeni portfolijo našega pokojninskega sklada. Investitorji igrajo ključno vlogo v gradnji čistejše globalne ekonomije.”

Portfolio Decarbonization Coalition (Finančna koalicija za znižanje ogljičnega odtisa) so ustanovili: CDP – mednarodna neprofitna organizacija (www.cdp.net), Organizacija združenih narodov (www.unepfi.org), Švedski nacionalni pokojninski sklad (AP4), ki ima za 34 milijard sredstev ter Amundi, največji evropski vzajemni sklad z 1.07 trilijonov sredstev.

Člani te koalicije se v pristopni izjavi zavežejo, da bodo svoje sklade upravljali po načelih trajnostnega investiranja in aktivnega lastništva.