Sajenje na Lesarski šoli v Mariboru

Učitelji in dijaki Lesarske šole Maribor so sadili medovite dišavnic in cvetice.