Saditev na Vrbanskem platoju

Saditev medovitih rastlin na Vrbanskem platoju, na največjem črpališču pitne vode v SV Sloveniji.