Kava, kultura in bicikel pod eno streho

Zadruga BikeLab se poslužuje v slovenskem prostoru razmeroma redke prakse, saj združuje zadružništvo in socialno podjetništvo v enem podjetju. Zadruga je bila ustanovljena v začetku leta 2014, z namenom razvoja trajnostno mobilnostnih praks v povezavi s podjetniškimi interesi njenih ustanoviteljev. Uvrščeni so bili tudi na Umanoterin katalog 27ih dobrih trajnostnih in skupnostnih praks. Do konca leta 2014 so delovali v okviru socialno-podjetniškega inkubatorja Mobilnostnega centra Maribor, z letošnjim letom pa so se odločili za samostojno pot. Letos so bili uspešni pri prijavi na razpis Slovenskega podjetniškega sklada, z mesto občino Maribor pa so sklenili dogovor o najemu poslovnih prostorov v Gosposki ulici 11, kjer si lahko ogledate tudi ponudbo električnih koles in Robbocoma podjetja Oven ali pa to pogledate na www.oven-em.si

Gorsko-kolesarski parki. Vir: BikeLab

Gorsko-kolesarski parki.
Vir: BikeLab

Zadruga BikeLab se ukvarja z mnogimi dejavnostmi, povezanimi predvsem s kolesarstvom. Popravljajo in vzdržujejo nova ter restavrirajo stara kolesa, izdelujejo in prodajajo izdelke iz rabljenih kolesarskih delov pod blagovno znamko BikeLab ter organizirajo mobilne kolesarske delavnice. Prav tako se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem gorsko-kolesarske infrastrukture ter prirejajo dogodke s področja kulture in industrijske dediščine. Gledano poslovno pa je še najpomembnejši projekt usposabljanja in izobraževanja na področju samopopravil in popravil koles, znotraj katerega izvajajo tudi priprave za nacionalno poklicni kvalifikacijo “kolesarski mehanik”. Program za kvalifikacijo razvijajo skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, s katerim sodelujejo pri razvoju “zelenih” delovnih mest v regiji.

Izdelki iz rabljene kolesarske opreme Vir: BikeLab

Izdelki iz rabljene kolesarske opreme
Vir: BikeLab

Vizija Zadruge BikeLab je v Mariboru vzpostaviti prostor, ki bo uporabnikom nudil praktično-storitvene in obrtniške dejavnosti ter kulturne dogodke pod eno streho. Temeljna cilja zadruge za letošnje in naslednje leto sta vzpostavitev vsaj 4 novih “zelenih” delovnih mest ter oživljanje mariborskega mestnega jedra z obrtniško-kavarniško dejavnostjo.