Zakaj brez čebel izumre tudi človek?

Čebele so opraševalci, neizmernega pomena za obstoj človeštva, ker nenadomestljivo prispevajo k varnosti preskrbe s hrano v svetu. Kar tretjina svetovne proizvodnje hrane, to pomeni vsaka tretja žlica naše hrane, je odvisna od opraševanja čebel. V Evropi grozi izumrtje skoraj 10% vrst čebel. Leta 2016 se je v ZDA število medonosnih čebel zmanjšalo za kar 33%, v EU pa za 13%.  Zaradi zmanjševanja števila tudi drugih opraševalcev, se že govori o krizi opraševanja.

Zakaj čebele izumirajo?

Glavni vzroki za ogroženost in izumiranje čebel so:

  • pomanjkanje virov hrane zaradi intenzivnega kmetijstva (monokulture, pogoste košnje travnikov). Čebele imajo tako zagotovljeno hrano prekratek čas v letu in tudi precej manj raznovrstno kot v preteklosti;
  • bolezni in virusne okužbe;
  • uporaba pesticidov v kmetijstvu in njihov vpliv na opraševalce,
  • novi škodljivci, ki se zaradi globalizacije hitreje širijo po svetu;
  • povečevanje mest, ki krčijo življenski prostor;
  • pomanjkanje mest za gnezdenje za divje opraševalce;
  • podnebne spremembe.