Preoblikovati svet – akcijski načrt OZN

Izkoreniniti revščino v svetu in obvladati podnebne spremembe. To sta glavna cilja akcijskega načrta, ki so ga članice Združenih narodov izdelale v začetku avgusta. Gre za dokument, poimenovan “Preoblikovati svet”, v katerem je zasnovan program trajnostnega razvoja do leta 2030.

Predstavniki 193 držav so po tednu intenzivnih pogajanj na sedežu ZN v New Yorku dosegli soglasja. Pogajanja sta vodila Irska in Kenija. Program bodo državni voditelji formalno sprejeli na zasedanju Generalne skupščine ZN 26. in 27. septembra, v veljavo pa naj bi stopil 1. januarja 2016.

Dokument vsebuje 17 trajnostnih razvojnih ciljev, ki so podrobneje razdeljeni na 169 tarč. Dokument zahteva, da se vsem omogoči življenje v dobrem zdravju, zagotovi dostop do kakovostnega izobraževanja in doseže enakopravnost spolov ob izkoreninjenju vseh vrst diskriminacije in nasilja nad ženskami. Med preostalimi cilji so tudi zmanjšanje neenakosti, dostojno delo za vse, trajnostni načini proizvodnje in potrošnje ter mirne, do vseh ljudi odprte družbe, saj gredo mir, razvoj in dobro vladanje skupaj.

Za okolje pomemben cilj je trinajsti, ki od vlad zahteva takojšnje sprejetje ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Odgovorni pri ZN prav tako vztrajajo pri povezavi med naštetimi cilji in podnebnimi pogajanji, ki bi se naj decembra v Parizu zaključila z novim podnebnim dogovorom, čeprav gre za ločeni pobudi. Dokument “Preoblikovati svet” tako zahteva, da se v Parizu sprejme ambiciozen in univerzalen dogovor o podnebju.

Skoraj idiličnemu programu pripada tudi drobni tisk, ki pravi, da se bo o spoštovanju 17 ciljev odločala vsaka država posebej, prav tako bodo države same izbirale načine, kako jih doseči. ZN sicer zagotavljajo, da bodo napredek merili s posebnimi kazalci in sistematično sledili napredku.

 

Naslednji članek:

Prejšnji članek