Posvet Za zeleno Slovenijo

Ljubljana je Zelena prestolnica Evrope 2016. Ali je to tudi pomembnejši korak k Zeleni Sloveniji? Kako in s čim je Ljubljani uspelo prepričati Bruselj, kako Slovenija izkorišča naravne danosti za razvoj ekoturizma, je trajnostni razvoj v energetiki in lesno predelovalni industriji tudi poslovna priložnost za razvoj občin, podjetij…? Na ta in še vrsto drugih pomembnih vprašanj boste dobili odgovor na posvetu ZA ZELENO SLOVENIJO, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s Slovensko turistično organizacijo ob podpori Skupnosti občin Slovenije, organiziramo v sredo 21.oktobra v Ljubljani.

Posvet je namenjen najširši zainteresirani javnosti, ki si želi celovitega vpogleda v že doseženo in načrtovano na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji. Premišljen izbor tem, kompetetnih sogovornikov – posveta se bo udeležil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek – je porok za kakovosten posvet in informacije “iz prve roke”, ki so še kako dragocene pri odločanju, kako razvijati občino, turistično destinacijo ali podjetje.
Več o temah in sogovornikih si lahko preberete v programu posveta. Prijave zaradi zapolnitve mest več niso možne.

Oglejte si tudi:

Program posveta

9.00-9.15
Prihod udeležencev
9.15
Otvoritev in pozdrav
Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

9.30
I.PROGRAMSKI SKLOP: 
Trajnostni razvoj in partnerstva v turizmu

1. Zakaj je zeleni turizem priložnost za trajnostni razvoj Slovenije? Ukrepi Slovenske turistične organizacije za vzpodbujanje Slovenije kot zelene turistične destinacije.
Mag. Maja Pak, v.d.direktorice Slovenske turistične organizacije

2. “Zelena shema slovenskega turizma” v teoriji in praksi
Kako certifikati “Slovenia Green” vzpodbujajo trajnostni turizem v Sloveniji
Jana Apih, direktorica Zavoda Tovarna trajnostnega turizma, GoodPlace – partner STO za operacionalizacijo Zelene sheme slovenskega turizma v prakso

3. Kako in s čim je Ljubljana prepričala Bruselj in postala Zelena prestolnica Evrope 2016
Ljubljana kot Zelena prestolnica Evrope 2016 in prva prejemnica certifikata “Slovenia Green Destination”
Nataša Jazbinšek Seršen, MO Ljubljana

4. Podčetrtek – primer celovite turistične destinacije
Kje leži ključ za uspeh povezovanja turistične ponudbe na lokalni ravni?
Peter Misja, župan občine Podčetrtek

10.30 odmor

10.45 Panel
Zeleni turizem: od črke na papirju do celovitega turističnega doživetja ali kako vzpodbuditi trajnostno turistično ponudbo – razprava v panelu

Eva Štravs Podlogar, v.d. generalne direktorice Direktorata za turizem, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana
Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi
Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice
Jana Apih, direktorica Zavoda Tovarna trajnostnega turizma, GoodPlace
Uroš Buda, Zavod Gostoljubnost slovenskih domov
Maja Dimnik, Glampro (specialisti za razvoj in trženje inovativnih glamping produktov)

Moderator: Dragan Barbutovski, so-ustanovitelj CurioCitySI

12.00 odmor

12.15
II. PROGRAMSKI SKLOP:
Trajnostni razvoj v energetiki in lesno predelovalni industriji

1. Kako in s čim država spodbuja trajnostni razvoj
mag. Nataša Černila Zajc, sekretarka in vodja sektorja za kreditiranje, EKO Sklad

2. Predstavitev programa Direktorata za lesarstvo
Jože Prikeržnik, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za lesarstvo

3. Urbana emobilnost
Predstavitev emobilnosti v Ljubljani,
Uršula Krisper, univ.dipl.ing.el. – Elektro Ljubljana

4. Predstavitev projekta polnilnic za električna vozila na slovenskem avtocestnem križu
Ivan Zadravec, dipl.posl.inf., inž.el. – SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja v Sloveniji

5. Gradnja malih hidroelektrarn priložnost za razvoj malega gospodarstva
Neven Lisica, univ.dipl.ekon. – OVEN – podjetje Obnovljivih virov energije

6. Možnosti financiranja projektov za izboljšave energetske izkoriščenosti javne infrastrukture,nepremičnin in industrijskih procesov (primer: Suisse Energy Efficiency fund)
mag. Drago Keršič –  associaned partnet TJP

13.45
Zaključek posveta

*Organizator si pridržuje pravico do morebitne spremembe programa.